SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Hlásenie rozhlas - nebezpečný odpad

Na základe harmonogramu bude dňa 5. februára 2024 t. j. v pondelok uskutočnený vývoz nebezpečného odpadu v čase od 9.15 do 10.30 hod. Auto spoločnosti Fúra bude pristavené pri zadnej bráne obecného úradu, kde vodič odpad prevezme. Medzi nebezpečný odpad patria: batérie, akumulátory, žiarivky, neóny, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby len zaschnuté v pôvodnom balení.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Iňačovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:00 hod. - 15:00 hod.
  • Ut: 7:00 hod. - 15:00 hod.
  • St: 7:00 hod. - 16:30 hod.
  • Št: 7:00 hod. - 15:00 hod.
  • Pi: 7:00 hod. - 12:00 hod.