SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Iňačovce
Zmluvná strana 1 IČO 00325236
Zmluvná strana 2 TIGRID s.r.o. Michalovce
Zmluvná strana 2 IČO 36568856
Názov Zmluva o dielo
Predmet Škola Iňačovce-oprava vnútorných a vonkajších povrchov, prerábka rozvodov vody v celej škole
Cena 58623 €
Dátum uzavretia 8.8.2022
Dátum zverejnenia 8.8.2022
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
29.4.2024
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
LEKOS, s. r. o.
Detail zmluvy 1838
Číslo 1838
Zmluvná strana 1 Obec Iňačovce
Zmluvná strana 1 IČO 00325236
Zmluvná strana 2 LEKOS, s. r. o.
Zmluvná strana 2 IČO 36172332
Názov Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
Predmet Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
Cena 33
Dátum uzavretia 29.4.2024
Dátum zverejnenia 29.4.2024
Dátum účinnosti 29.4.2024
26.4.2024
Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
Ryby-Išky. s.r.o.
Detail zmluvy Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
Číslo Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
Zmluvná strana 1 Obec Iňačovce
Zmluvná strana 1 IČO 00325236
Zmluvná strana 2 Ryby-Išky. s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 54493544
Názov Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
Predmet Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
Cena 800
Dátum uzavretia 26.4.2024
Dátum zverejnenia 26.4.2024
Dátum účinnosti 26.4.2024
Dátum ukončenia 29.4.2024
25.4.2024
Zmluva o dielo
GORAS SK s.r.o.
Detail zmluvy 042024
Číslo 042024
Zmluvná strana 1 Obec Iňačovce
Zmluvná strana 1 IČO 00325236
Zmluvná strana 2 GORAS SK s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 45685355
Názov Zmluva o dielo
Predmet Zmluva o dielo
Cena 6900
Dátum uzavretia 24.4.2024
Dátum zverejnenia 25.4.2024
Dátum účinnosti 25.4.2024
11.4.2024
Zmluva o poskytnutí služby č.8/2024
TIBURON s.r.o.
Detail zmluvy Zmluva o poskytnutí služby č.8/2024
Číslo Zmluva o poskytnutí služby č.8/2024
Zmluvná strana 1 Obec Iňačovce
Zmluvná strana 1 IČO 00325236
Zmluvná strana 2 TIBURON s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 47937114
Názov Zmluva o poskytnutí služby č.8/2024
Predmet Zmluva o poskytnutí služby č.8/2024
Cena 2400
Dátum uzavretia 11.4.2024
Dátum zverejnenia 11.4.2024
Dátum účinnosti 11.4.2024
4.4.2024
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2409487928
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Detail zmluvy č.2409487928
Číslo č.2409487928
Zmluvná strana 1 Obec Iňačovce
Zmluvná strana 1 IČO 00325236
Zmluvná strana 2 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Zmluvná strana 2 IČO 54228573
Názov Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2409487928
Predmet Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2409487928
Cena 71.28
Dátum uzavretia 4.4.2024
Dátum zverejnenia 4.4.2024
Dátum účinnosti 4.4.2024
25.3.2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
NATUR-PACK, a.s.
Detail zmluvy Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Číslo Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Zmluvná strana 1 Obec Iňačovce
Zmluvná strana 1 IČO 00325236
Zmluvná strana 2 NATUR-PACK, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35979798
Názov Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Predmet Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Cena 0
Dátum uzavretia 22.3.2024
Dátum zverejnenia 25.3.2024
Dátum účinnosti 22.3.2024
21.3.2024
Dohoda č. 24/42/054/47 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku n aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Detail zmluvy 24/42/054/47
Číslo 24/42/054/47
Zmluvná strana 1 Obec Iňačovce
Zmluvná strana 1 IČO 00325236
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 24/42/054/47 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku n aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Predmet Dohoda č. 24/42/054/47 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku n aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Cena 0
Dátum uzavretia 20.3.2024
Dátum zverejnenia 21.3.2024
Dátum účinnosti 21.3.2024
18.3.2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/211
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Detail zmluvy č. 2024/211
Číslo č. 2024/211
Zmluvná strana 1 Obec Iňačovce
Zmluvná strana 1 IČO 00325236
Zmluvná strana 2 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 00151742
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/211
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/211
Cena 7000
Dátum uzavretia 18.3.2024
Dátum zverejnenia 18.3.2024
Dátum účinnosti 18.3.2024
5.3.2024
Darovacia zmluva
Obec Iňačovce
Detail zmluvy Darovacia zmluva č.1735/2024
Číslo Darovacia zmluva č.1735/2024
Zmluvná strana 1 Pierott, n.o.
Zmluvná strana 1 IČO 0032523645740372
Zmluvná strana 2 Obec Iňačovce
Zmluvná strana 2 IČO 00325236
Názov Darovacia zmluva
Predmet Darovacia zmluva
Cena 20
Dátum uzavretia 1.3.2024
Dátum zverejnenia 5.3.2024
Dátum účinnosti 1.3.2024
28.2.2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKP2 s názvom: MOaPS v obci Iňačovce
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Detail zmluvy Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKP2 s názvom: MOaPS v obci Iňačovce
Číslo Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKP2 s názvom: MOaPS v obci Iňačovce
Zmluvná strana 1 Obec Iňačovce
Zmluvná strana 1 IČO 00325236
Zmluvná strana 2 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 50349287
Názov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKP2 s názvom: MOaPS v obci Iňačovce
Predmet Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKP2 s názvom: MOaPS v obci Iňačovce
Cena 245755
Dátum uzavretia 20.2.2024
Dátum zverejnenia 28.2.2024
Dátum účinnosti 1.3.2024
21.2.2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na podporu a rozvoj športu
Obec Iňačovce
Detail zmluvy Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Čečehovský polmaratón
Číslo Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Čečehovský polmaratón
Zmluvná strana 1 Obec Čečehov
Zmluvná strana 1 IČO 0032003251045236
Zmluvná strana 2 Obec Iňačovce
Zmluvná strana 2 IČO 00325236
Názov Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na podporu a rozvoj športu
Predmet Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na podporu a rozvoj športu
Cena 40
Dátum uzavretia 21.2.2024
Dátum zverejnenia 21.2.2024
Dátum účinnosti 21.2.2024
12.2.2024
Dodatok č.1 k zmluve č.231110 08U03 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
Environmentálny fond
Detail zmluvy Dodatok č.1 k zmluve č. 231110 08U03
Číslo Dodatok č.1 k zmluve č. 231110 08U03
Zmluvná strana 1 Obec Iňačovce
Zmluvná strana 1 IČO 00325236
Zmluvná strana 2 Environmentálny fond
Zmluvná strana 2 IČO 30796491
Názov Dodatok č.1 k zmluve č.231110 08U03 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
Predmet Dodatok č.1 k zmluve č.231110 08U03 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
Cena 78462
Dátum uzavretia 8.2.2024
Dátum zverejnenia 12.2.2024
Dátum účinnosti 8.2.2024
15.1.2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku, číslo zmluvy:IROP-CLLD-S539-512-004-004
Občianske združenie Medzi riekami
Detail zmluvy Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku, číslo zmluvy:IROP-CLLD-S539-512-004-004
Číslo Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku, číslo zmluvy:IROP-CLLD-S539-512-004-004
Zmluvná strana 1 Obec Iňačovce
Zmluvná strana 1 IČO 00325236
Zmluvná strana 2 Občianske združenie Medzi riekami
Zmluvná strana 2 IČO 42108811
Názov Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku, číslo zmluvy:IROP-CLLD-S539-512-004-004
Predmet Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku, číslo zmluvy:IROP-CLLD-S539-512-004-004
Cena 0
Dátum uzavretia 9.1.2024
Dátum zverejnenia 15.1.2024
Dátum účinnosti 9.1.2024
3.1.2024
Kúpna zmluva č.1
Miroslav Bakaľa
Detail zmluvy Kúpna zmluva č.1
Číslo Kúpna zmluva č.1
Zmluvná strana 1 Obec Iňačovce
Zmluvná strana 1 IČO 00325236
Zmluvná strana 2 Miroslav Bakaľa
Zmluvná strana 2 IČO 40747131
Názov Kúpna zmluva č.1
Predmet Kúpna zmluva č.1
Cena 73029
Dátum uzavretia 2.1.2024
Dátum zverejnenia 3.1.2024
Dátum účinnosti 3.1.2024
21.12.2023
Dodatok k zmluve na odchyt psov
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
Detail zmluvy Dodatok k zmluve na odchyt psov zo dňa 15.11.2022
Číslo Dodatok k zmluve na odchyt psov zo dňa 15.11.2022
Zmluvná strana 1 Obec Iňačovce
Zmluvná strana 1 IČO 00325236
Zmluvná strana 2 Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
Zmluvná strana 2 IČO 42407001
Názov Dodatok k zmluve na odchyt psov
Predmet Dodatok k zmluve na odchyt psov
Cena 0
Dátum uzavretia 21.12.2023
Dátum zverejnenia 21.12.2023
Dátum účinnosti 1.1.2024
21.12.2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Generali poisťovňa
Detail zmluvy 2409087991
Číslo 2409087991
Zmluvná strana 1 Obec Iňačovce
Zmluvná strana 1 IČO 00325236
Zmluvná strana 2 Generali poisťovňa
Zmluvná strana 2 IČO 54228573
Názov Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Predmet Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Cena 1697
Dátum uzavretia 21.12.2023
Dátum zverejnenia 21.12.2023
Dátum účinnosti 1.1.2024
19.12.2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Generali poisťovňa
Detail zmluvy Poistná zmluva č. 2409312936
Číslo Poistná zmluva č. 2409312936
Zmluvná strana 1 Obec Iňačovce
Zmluvná strana 1 IČO 00325236
Zmluvná strana 2 Generali poisťovňa
Zmluvná strana 2 IČO 54228573
Názov Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Predmet Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Cena 175
Dátum uzavretia 29.11.2023
Dátum zverejnenia 19.12.2023
Dátum účinnosti 29.11.2023
13.12.2023
Darovacia zmluva
Agrospol s.r.o.
Detail zmluvy Darovacia zmluva
Číslo Darovacia zmluva
Zmluvná strana 1 Obec Iňačovce
Zmluvná strana 1 IČO 00325236
Zmluvná strana 2 Agrospol s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 31675131
Názov Darovacia zmluva
Predmet Darovacia zmluva
Cena 3500
Dátum uzavretia 13.12.2023
Dátum zverejnenia 13.12.2023
Dátum účinnosti 14.12.2023
28.11.2023
Zmluva č.231110 08U03 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
Environmentálny fond
Detail zmluvy Zmluva č. 231110 08U03
Číslo Zmluva č. 231110 08U03
Zmluvná strana 1 Obec Iňačovce
Zmluvná strana 1 IČO 00325236
Zmluvná strana 2 Environmentálny fond
Zmluvná strana 2 IČO 30796491
Názov Zmluva č.231110 08U03 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
Predmet Zmluva č.231110 08U03 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
Cena 78462
Dátum uzavretia 24.11.2023
Dátum zverejnenia 28.11.2023
Dátum účinnosti 24.11.2023
16.11.2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Detail zmluvy Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Číslo Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvná strana 1 Obec Iňačovce
Zmluvná strana 1 IČO 00325236
Zmluvná strana 2 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 50349287
Názov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Predmet Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Cena 59800
Dátum uzavretia 7.7.2023
Dátum zverejnenia 16.11.2023
Dátum účinnosti 25.8.2023
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Iňačovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:00 hod. - 15:00 hod.
  • Ut: 7:00 hod. - 15:00 hod.
  • St: 7:00 hod. - 16:30 hod.
  • Št: 7:00 hod. - 15:00 hod.
  • Pi: 7:00 hod. - 12:00 hod.